FOTOGRAFIE
zakázková tvorba, zpracování, fotoretuše, reprodukce,
záchrana poškozených fotografií

SCAN
negativní i pozitivní filmy od 35mm do 18x24cm,
odrazové i transparentní předlohy

DTP
publikace, plakáty, knihy, kalendáře, vizitky,
loga a logotypy, tiskový image firem, prepres

WEB
návrhy, design, tvorba a údržba stránek

TISK
profesionální fotografický do šíře 430mm,
velkoformátový, malonákladový do A4

VAZBA A LAMINACE
kroužková, drátová, tepelná, kalendářová,
laminace fotografií, a tisků do
A3+

VÝSTAVY
návrhy, zpracování, realizace, interiér i exteriér

  Obrázky umístěné v této kategorii mi přinesly
 radost, pocit příjemné svobody
a pohodu uvolnění.
 
Jistě ne všechny jsou dokonalé,
ale nejsem si jist,
zda o bezvadnou dokonalost ve fotografii
jde vždy a ve všech jejích podobách.
A zda by mělo jít jen o ni.

Vždyť to co při své tvorbě někdy prožíváme,
je často mnohem důležitější, než vlastní
dokončená práce.

Je to cesta životem, tak jako mnoho dalších,
na kterých se navzájem potkáváme.

Přál bych nám všem, abychom se na ní
jen nemíjeli...

  Nevím, jestli fotoobrazy, umístěné v této
  kategorii jsou tohoto názvu hodny.

  Nevím, jestli splňují náročná kriteria pro "něco"
  neobyčejného.

  Nevím, jestli je to opravdové umění.

  Vím ale, že nálada, pocity, které jsem cítil
při jejich tvorbě byly neobyčejné.
  Vím, že pro mne znamenaly zastavení
  v čase a  prostoru.
  Vím, že jsem v tu chvíli cítil pokoru a vděčnost,
  že mohu být divákem něčeho tak úžasného.

  Přinesou-li i vám do duše klid, pohodu a pocit,
  že jsme všichni součástí něčeho, co nás dalece
  přesahuje, splnily svůj účel a snad
do této kategorie  tak trochu i patří.